Kreditni upitnik

Prije popunjavanja;

Kao najjačem kreditnom posredniku u  hrvatskoj dopustite nam da Vam izradimo ponudu za kredit koja će zadovoljiti Vaše potrebe i želje i koja će biti kreirana samo za Vas. Apeliramo da pri popunjavanju upitnika budete iskreni jer su sva zaduženja ionako vidljiva u Hrvatskom registru obveznika po kreditu (HROK-u), pa u kasnijoj fazi često puta moramo tražiti drugo rješenje što je nepotrebni dodatni posao i trošak za Vas kao i za nas.

Što više polja popunite, to je točnija ponuda!

Obavezno ispunite polja sa zvjezdicom (*) jer se anketni upitnici koji nisu popunjeni na taj način neće uzimati u obzir, kao i anketni upitnici koji su popunjeni djelomično, nepotpuno, ili bez smisla.

Kao garancija kvalitete obvezujemo se odgovoriti u roku 48 sati!

Ako imate bilo kakva pitanja, nejasnoće ili nemate e-mail adresu možete nas kontaktirati na broj telefona na sljedećem linku.
Vaši podaci nisu vidljivi drugim korisnicima i podliježemo Zakonu o zaštiti osobnih podataka kao i obvezi čuvanja poslovne tajne.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close